Algemene Voorwaarden

Inschrijven
 • Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan inschrijven via de formulieren op de pagina’s Tienen, Aarschot en Meditaties.
 • Ben je ingeschreven voor wekelijkse lessen dan word je iedere week verwacht. Kan je niet komen dan verwittig je MINSTENS 3 UUR op per email, sms of telefonisch.
 • Verwittig je niet of niet tijdig dan wordt de les sowieso aangerekend.
 • Is een groep volzet kom je op de wachtlijst terecht. Je krijgt dan een bericht als er plaats vrijkomt. Kan je op dat ogenblik niet aansluiten laat dat meteen weten zodat we die plaats aan iemand anders kunnen geven. Je naam komt dan terug vooraan op de wachtlijst.
 • Bij het inschrijven voor een workshop geldt je betaling als bevestiging van je inschrijving. Voor een workshop moet je minstens 24 uur op voorhand verwittigen als je niet kan komen. De workshops kunnen onder geen beding terug betaald worden
Betalingen
 • Betalingen kan je online doen via de betaallink die je ontvangt vanuit het Mollie systeem. Je kan ook bij aankomst in de les betalen met je bankkaart of cash.
 • Betaalde kaarten, abonnementen of workshops worden onder geen beding terugbetaald.
 • Een maandabonnement is enkel geldig tot de laatste dag van de maand.
 • De beurtenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet aan iemand anders doorgegeven worden. De beurtenkaarten worden bijgehouden in de database van PranaYoga en je krijgt regelmatig een stand van zaken van je aantal beurten.
 • Betalingen voor workshops zijn persoonlijk en kunnen niet aan iemand anders doorgegeven worden.
Tijdens de lessen
 • De lessen beginnen en eindigen altijd stipt op de aangekondigde tijdstippen, zorg er dus voor dat je tijdig aanwezig bent om jezelf de tijd te geven om te “landen” voor je les.
 • Moet je nog een betaling of een overgang van kaart regelen, kom dan zeker wat op voorhand zodat we dat rustig kunnen regelen voor de les  begint.
 • Kom je te laat dan word je de toegang tot de les ontzegd en word je als afwezig beschouwd.
 • Zet alle toestellen die geluid kunnen maken of vibreren af. 
 • Praat niet met andere deelnemers tijdens de les. De lessen zijn bedoeld om tot rust te komen. Heb je een vraag over de yoga zelf, stel ze gerust aan je leraar.
Aantal deelnemers
 • Het maximale aantal deelnemers hangt af van de zaal. 
 • Er is geen vereiste voor een minimum aantal deelnemers per groep, de les gaat sowieso door.
 • Blijkt een groep systematisch (te) weinig deelnemers te hebben zal die worden geannuleerd. Dit zal dan ruim op voorhand aan de deelnemers aangekondigd worden zodat aangekochte lessen nog kunnen opgebruikt worden.
Materiaal
 • PranaYoga stelt geschikte yogamatten ter beschikking voor iedereen. Iedere student maakt zijn/haar mat voor de les schoon met de hygiënische doekjes die door PranaYoga voorzien worden.
 • Gelieve de matjes, yogablokken en riemen met respect te behandelen en netjes op te bergen in de voorziene bakken na de les.
 • Je kan ook je eigen mat gebruiken. Let er op dat je niet kan schuiven op je mat. Dat is vooral van belang voor de Essentiële Yoga.
 • PranaYoga is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de studenten voor, tijdens of na de lessen.
Fysieke problemen
 • Volg tijdens de lessen de gegeven instructies zorgvuldig op, op die manier kan je veilig yoga beoefenen.
 • Heb je fysieke problemen licht dan de yogalerares VOOR de les in.
 • PranaYoga is niet verantwoordelijk voor enige blessures opgelopen door het niet correct opvolgen van de gegeven instructies.
 • Ben je zwanger, verwittig dan meteen ook de yogalerares. Je kan dan deelnemen aan de zachte yoga. De essentiële yoga mag niet beoefend worden tijdens de zwangerschap.
 • Ben je  ziek of geblesseerd en kan je voor langere tijd niet naar de les komen ben je verplicht van PranaYoga te informeren. Op die manier kan je beurtenkaart on hold gezet worden in afwachting dat je je deelname aan de lessen hervat.
Toegang tot de lessen
 • PranaYoga behoudt zich het recht voor om iemand de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit kan gebeuren in geval van wanbetaling of onaangepast gedrag.
GDPR en privacy
 • PranaYoga houdt zich aan alle regels voor de bescherming van je gegevens. Meer informatie vind je op de GDPR pagina:

Deel met je vrienden:

Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te optimaliseren. meer info