Deel 2: Niyama’s

De Niyama’s zijn het tweede onderdeel van de Ashtanga Yoga. Het zijn regels die de yogi zichzelf zou moeten opleggen, op zijn yoga pad, om lichaam en geest te ontwikkelen en te zuiveren.

Er zijn 5 Niyama’s: Shaucha: zuiverheid - Santosha: tevredenheid - Tapa: uithouding en discipline - Swadhyaya: zelfstudie - Ishwara Pranidhana: totale overgave aan God

1. Shaucha: zuiverheid

Ons lichaam, onze geest en ons intellect zijn niet langer zuiver omdat er dingen en gedachten aan toegevoegd worden. Deze instrumenten kunnen gezuiverd worden door het toepassen van de specifieke Shaucha zuiveringstechnieken. De Hatha yoga schrijft verschillende manieren voor om de binnenkant van het lichaam te zuiveren. Deze zuiveringtechnieken zijn ingedeeld in 6 belangrijke categorieën de Shatkarmas:

 • Dhauti: verschillende zuiveringstechnieken van het verteringssysteem (Danta, Hrid, Varisar, Vanhisar)
 • Basti: techniek om de dikke darm en het rectum te wassen.
 • Neti: het zuiveren van de neus en de sinussen
 • Trataka: concentratie op een voorwerp, helpt de ogen en de geest te zuiveren.
 • Nauli: massage en versterking van de buikorganen.
 • Kapalbhati: ademhalingstechniek om de longen te zuiveren en de geest te verhelderen.

Deze technieken worden best onder begeleiding van een ervaren yoga leraar beoefend.

2. Santosha

Santosha is bedoeld om een mentale houding te creëren die onze geest in een evenwichtige staat brengt en houdt. Santosha betekent dat je te allen tijde een houding van dankbaarheid en vreugde hebt, dat je te allen tijde kalm blijft. Deze geestelijke houding hangt niet af van externe oorzaken.

We moeten leren om onze geest zodanig onder controle te hebben dat we correct kunnen reageren op de verschillende omstandigheden. Specifieke omstandigheden hebben een invloed op onze geest die hierop dient te reageren: dit kan het geestelijke evenwicht en tegelijkertijd het fysieke welzijn van ons lichaam verstoren.

Om dit soort verstoringen te vermijden, dienen we onze geest te trainen om altijd met tevredenheid te reageren, reageer altijd op een positieve manier “heel mooi”. Een constante training in de Ashtanga yoga en een training van de geest via Mantra Sadhana zijn noodzakelijk om deze houding te ontwikkelen.

3. Tapa: soberheid, zelf discipline

Indien we het ultieme doel van de yoga willen bereiken hebben we discipline nodig om op ons yoga pad te vorderen.

Dit houdt verschillende disciplines in met het doel om lichaam en geest van de Sadhaka (yogi) te zuiveren voor de verdere studie van de yoga.

Dit houdt onder andere in vasten, verschillende soorten beloftes naleven zodat we het functioneren van lichaam en geest kunnen controleren. Systematische training begint met de simpele oefeningen die wilskracht vereisen om in een later stadium over te gaan naar de moeilijkere oefeningen.

4. Swadhyaya: zelfstudie

Een onderdeel van de discipline is dat de yogi de verschillende aspecten van de yoga filosofie bestudeert. Zelfstudie is een proces om theoretische en praktische kennis op te doen. Volgens Patanjali dient te yogi zijn zelfstudie te benaderen met de volgende 3-voudige houding:

 • Deerghakal: voor een lange periode
 • Naiantarya: zonder onderbrekingen,
 • Sataskarasevito met volledig en onvoorwaardelijk geloof en overtuiging.

  De soort studie wordt bepaald door het individu zelf.

5. Ishwara Pranidhana: totale overgave aan God

Vergevorderde beoefening van Ishwara Pranidhana zal zeker leiden tot Samadhi (het verenigen van Atman met Paratman). Ishwara Pranidhana is het proces van de overgang van het menselijke naar het goddelijke, het begint bij het concept van het verlies van de eigen identiteit om terug te keren hiervan met Ishwara de God.

Deze inspanning kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van het temperament en de voorafgaande doelstellingen van de beoefenaar van de yoga.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x