Deel 1: Yama’s

Het eerste aspect van het achtvoudige Ashtanga Yoga pad is de sociale discipline ook Yama’s genoemd. De Yama’s zijn richtlijnen voor de sociale interactie met de buitenwereld in onze relatie naar anderen toe.

De Yama’s bepalen dat we aan niemand geen schade mogen toebrengen in welke vorm dan ook: noch in onze daden, noch met woorden en zelfs niet in gedachten. De Yama’s zijn universele wetten die altijd en overal dienen gerespecteerd te worden. Het gaat hier om natuurlijke wetmatigheden die gemakkelijk te volgen zijn.

Er zijn 5 Yama’s: Ahimsa - geweldloosheid - Satya: eerlijkheid - Asteya: niet stelen, Brahmacharya: seksuele zuiverheid - Aparigraha: niet bezitterigheid

De Yama’s dienen volledig zonder uitzondering gerespecteerd te worden, los van plaats, tijd of niveau. Indien je het beoefenen van Yoga op een hoog niveau wil brengen dien je de Yama’s 100% te volgen. Als beginner probeer je de Yama’s zoveel mogelijk te volgen.

Als je de Yama’s en de Niyama’s zo veel mogelijk volgt zal je merken dat je de Asanas en Pranayama gemakkelijker worden. Met dat het niveau van je Asanas en Pranayama erop vooruitgaat, zal je merken dat je automatisch de Yama’s en Niyama’s gemakkelijker kan kunnen volgen. Het respecteren van de Yama’s en Niyama’s zal je helpen om het ultieme doel van de Yoga te bereiken: de totale controle van je mentale activiteiten.

1. Ahimsa: geweldloosheid

Ahimsa is de houding ten opzichte van alle levende wezens, het bewustzijn van geweldloosheid op alle niveau, in je denken, je spreken en in je handelingen. 
Je moet je daden controleren – breng geen fysieke schade toe aan welk levend wezen dan ook – in je woorden: spreek niet slecht over iemand of kwets hen niet met je woorden – evenals je gedachten: heb geen negatieve gedachten of gevoelens over iemand. In plaats daarvan moet je liefde en mededogen tonen naar alle levende wezens toe.

2. Satya: eerlijkheid

Patanjali beschrijft eerlijkheid als volgt: “In harmonie zijn met geest, spraak en actie, spraak en geest gebruiken in lijn met de waarheid, door de spraak uiten en intellectueel behouden wat het gezien, gehoord en begrepen heeft. Een perfect eerlijk iemand is hij die in zijn spreken exact uit wat hij met zijn geest denkt en er uiteindelijk naar handelt.”

Een feit is een feit, je kunt niet anders dan het accepteren. Vaak proberen wij feiten te verbergen en niet te accepteren. Vergeet niet dat een leugen vaak extra leugens nodig heeft om die te ondersteunen. Oneerlijkheid in welke vorm dan ook creëert onnodige complicaties in het leven, eerlijkheid is een absolute noodzaak om de realiteit te kunnen ontplooien.

3. Asteya: niet stelen

Het niet stelen moet in de breedst mogelijke betekenis van het woord geïnterpreteerd worden: het loslaten van niet geautoriseerde aardse bezittingen, gedachten of handelingen. Je wordt niet verondersteld de eer op te eisen voor dingen die je niet gedaan hebt. Als je iets vindt (bijv. geld) dan mag je het niet meenemen want het behoort je niet toe, zelfs al weet je niet aan wie het wel toebehoort.

4. Brahmacharya: seksuele zuiverheid

Het celibaat wordt beschouwd als een gedrag dat ons dichter bij het goddelijke brengt. Volgens de Yoga filosofie kan je niet tegelijkertijd de zegen van de transcendente wetenschap van het hogere yoga bestaan en de seksuele genoegens beleven. Brahmacharya betekent het verlost zijn van verlangens door de geest vrij te maken van welke vorm van seksueel genot dan ook. De continentie regel volgen wil niet noodzakelijk zeggen dat men het familieleven moet afzweren en een monnik of non worden. Dit wordt niet verwacht in de wetenschap van de Yoga.

Van zodra een yogi vordert op het yoga pad dient hij de wereldlijke activiteiten af te zweren om zijn geest te bevrijden van alle wereldlijke beslommeringen en verlangens. Dat maakt zijn geest vrij om Dhyana en Dharana te beoefenen. Het is echter niet nodig dat ieder van ons de betekenis van continentie zover drijft om het yoga pad te kunnen volgen. Gecontroleerde beleving van de verlangens kan geïnterpreteerd worden als continentie.

Als we dit goed verstaan en ernaar handelen, zullen we in staat zijn vooruitgang te maken in onze Yoga. Ongecontroleerd gedrag zal onze vooruitgang belemmeren. De verlangens en de vervulling ervan hebben een plaats in het familie leven. We zijn diegene die de verlangens moeten beheersen en niet andersom. Als de verlangens ons overheersen verliezen we onze vrijheid en ons mentale en fysieke welzijn.

5. Aparigraha: niet bezitterigheid

We hebben de neiging van wereldse goederen te verzamelen, dit is een natuurlijk menselijk instinct. We hebben het verlangen van superieur te willen lijken ten opzichte van onze medemensen door wat we bezitten.

Sommige wereldlijke bezittingen zijn noodzakelijk, maar we zouden geen luxe dingen mogen verzamelen voor het plezier van het verzamelen. We besteden veel tijd en energie om dingen te verzamelen die we niet echt nodig hebben en tegelijkertijd steken we tijd en energie in het behoud ervan, wat een (constante) angst creëert om ze te verliezen.

We spenderen onze tijd en energie, bronnen die gelimiteerd zijn, om voor onze geest een constante bron van onrust te creëren. We zouden onze bezittingen moeten beperken tot hetgeen we echt nodig hebben.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x